Utlegg / Refusjon klubbkasse

Her kan du rapportere Utlegg.

Trykk på 'vedlegg' for å laste opp bilder av faktura ol.

Default
Vedlegg

Legg ved bilder / kvittering