Idrettsforsikring

Idrettsforsikring

For at forsikringen skal være gyldig må man være aktivt medlem og registrert i særforbundets systemer

Barneidretts forsikring - gjelder til 13 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Fra fylte 13 år gjelder egne regler som lagleder/trener kan informere om.