Fotball: Kampoppsett med dommer barnefotball

Skjema og lenker

Her vil du finne kampoppsett med dommere for barnefotball (10-12år): KAMPOPPSETT HØST 2022

Spilleregler i barnefotballen (6-12 år) vil du finne her: TRYKK HER

Informasjon vedr. bruk av klubbdommere

 1. Ivareta klubbdommeren!!
  1. Som lagleder / trener skal en ivareta våre klubbdommere slik at de fortsatt er motivert for å gjøre en dommerinnsats for klubben.
  2. Ta godt dem godt imot – oppmuntre dem - ønske dem lykke til
  3. Sørge for at foresatte og egne spillere oppfører seg skikkelig overfor dommeren
  4. Sørge for at dommeren får hilse på motstanderens trenere/lagleder
  5. Informere motstanders trener/lagleder om å unngå mishagsytringer mot dommer og sørge for at foresatte gjør det samme
  6. Gi beskjed til motstanderne hvis de oppfører seg dårlig overfor dommeren
  7. Ikke vær redd for å rose klubbdommeren!
 2. Hvis du er uenige i avgjørelser, regelforståelse eller hvordan dommeren veileder underveis
  1. kan en drøfte dette i konstruktive former med dommeren og/eller klubbdommeransvarlig etter kampen
  2. det betyr at en kan foreslå hva en bør gjøre neste gang - i stedet for å beklage seg over hva dommeren burde ha gjort
 3. Fordeling av dommere.
  1. FIK setter i utgangspunktet opp dommere på alle kamper før høst- og vårsesongen. Oppsettet vil ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside.
  2. På noen av kampene vil det være satt opp to dommere – da skal de dømme en omgang hver. Dette er et tiltak satt i gang for å få tryggere dommere, som kan støtte hverandre i kampgjennomføringen.
 4. Prosedyre for fremmøte og gjennomføring
  1. Dommerne skal møte minimum 20 min. før kamp.
  2. Ta kontakt med dommeren dagen før, for å forsikre deg om at den stiller. Du vil da også ha god tid til å skaffe erstatter via dommeransvarlig.
  3. Hvis klubbdommer ikke kommer til kampen uten forvarsel – må dere selv ordne dommerproblemet der og da – i tillegg skal det gis beskjed snarest mulig til rubenf.rfl@gmail.com slik at dette kan unngås i fortsettelsen.
  4. Klubbdommerne skal stille i treningstøy/dommertrøye og ha med egen fløyte.
  5. Dere skal IKKE utbetale honorar. Dette ordnes mellom dommeren og klubbdommeransvarlig.
 5. Oppfølging av klubbdommere.
  1. Hver klubbdommer skal bli observert i løpet av sesongen – både av klubbdommeransvarlig og klubbens kretsdommere.
  2. Dette skjer uavhengig av de oppgavene som er nevnt over.
 6. Spørsmål?
  1. Kontakt dommeransvarlig Ruben Føllesdal, e-post: rubenf.rfl@gmail.com, tlf. 986 93 264